เทคโนโลยี

IP65 คืออะไร?

ได้มีโอกาสซื้อลำโพงบลูทูธ จากเว็บไซด์ Lazada เห็นมีเขียนคุณสมบัติไว้ว่า กันน้ำได้ IP65 เลยสงสัยว่า ลำโพงมันจะันน้ำได้อย่างไร ลองค้นหาคำตอบดูว่า IP65 คืออะไร จึงได้ข้อมูลมาดังนี้

จากรูปด้านบนไม่ได้เขียนไว้ว่า IP65 แต่เป็น IP68 งงละซิ ทำไม่พูดเรื่อง IP65 แต่รูปเป็น IP68 ซะงั้น

มาตรฐาน IP อธิบายได้ดังนี้
มาตรฐาน IP (อังกฤษ : IP Rating, IP Code, IP Standard) ชื่อเต็ม International Protection Standard ตามมาตรฐาน IEC 60529 หรือบางครั้งถูกตีความเป็น Ingress Protection Rating คือมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical enclosures) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย IEC (International Electrotechnical Commission) เทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป EN 60529

ข้อมูลเพิิ่มเติมดูได้จาก เว็บไซด์นี้

ดังนั้น IP65 คือ
ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์และป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง นั่นเอง แต่ไม่สามารถเอามาแช่น้ำได้นะ