iPhone 14 เครื่องเปล่าราคาเท่าไร?

ราคา iPhone 14 เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา หรือไม่รวมโปรโมชันจากทางค่ายโทรศัพท์มือถือiPhone 14 128GB ราคา 32,900 บาทiPhone 14 256GB ราคา 36,900 บาทiPhone 14 512GB ราคา 45,900 บาทiPhone 14 Plus 128GB ราคา 37,900 บาทiPhone 14 Plus 256GB ราคา 41,900 บาทiPhone 14 Plus 512GB ราคา 50,900 บาทiPhone 14 Pro 12

ดูข้อมูลเพิ่มเติม