Hotbit เว็บเทรดคริปโต โดนโจมตีทางไซเบอร์จนต้องปิดปรับปรุง

Hotbit Exchange ถูกปิดใช้งานชั่วคราวหลังจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ปิดใช้งานบริการส่วนกลาง

ในขณะที่ Hotbit สำรองข้อมูลทั้งหมด แต่พวกเขาไม่แน่ใจในความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีีผู้โจมตีลบฐานข้อมูลผู้ใช้โดยมีเจตนาร้ายหลังจากไม่ได้รับทรัพย์สิน แม้ว่าฐานข้อมูลจะได้รับการสำรองข้อมูลเป็นประจำ แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าผู้โจมตีได้ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการโจมตีหรือไม่ . ดังนั้นเราจึงต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยรวมอย่างครอบคลุม เมื่อตรวจพบความผิดปกติใด ๆ เราจะดำเนินการสร้างใหม่ที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดถูกต้อง

ทาง Hotbit แจ้งว่าต้องใช้เวลา 7-14 วันกว่าจะกลับมาบริการได้ปกติ