เขียนเว็บแสดงจุดเข้าซื้อและจุดขายของ bitcoin ใน bitkub

การแสดงจุดซื้อและจุดขายบนกราฟจะขึ้นอยู่กับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาว (Short Term Moving Average และ Long Term Moving Average) และการตรวจสอบการครอสโอเวอร์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองในโค้ดของเรากำหนดให้เกิดจุดซื้อและจุดขายเมื่อ:จุดซื้อ (Buy Signal): เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (Short Term MA) ตัดขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (Long Term MA) จากด้านล่างจุดขาย (Sell Signal): เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (Short Term MA) ตัดลงไปใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (Long Term MA) จากด้านบนการตรวจสอบการครอสโอเวอร์นี้จะทำการตรวจสอบที่แต่ละจุดเวลาในข้อมูลที่มีอยู่การปรับปรุงโค้ดเพิ่มเติมเพื่อแสดงจุดซื้อและจุดขายอย่างถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกต้องและจุดซื้อขายถูกตรวจสอบอย่างเหมาะสมอัพเดตการคำนวณและแสดงผลใน Chart

สำหรับโค๊ดจะแจกในเนื้อหาต่อไป

ทดสอบได้ที่ https://upperairhost.com/bt .php