ติดตั้ง Masternode เหรียญ Crypto แบบไม่ต้องใช้ความรู้ Linux VPS ตอน 1

ปัจจุบันราคาเหรียญ cryptocurrency มีราคาถูกมาก การขุุดด้วยเครื่องขุด หรือด้วย VGA Card ที่ประกอบกันเรียกว่า ริก นั้นจะไม่คุ้มค่าไฟ เพราะเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุน และเงินที่จ่ายค่าไฟฟ้า กับจำนวนเหรียญ crypto ที่ขุดได้แล้วนำมาขายนั้น จะขาดทุนค่อนข้างมาก นอกจากท่านจะใช้ไฟฟ้าฟรี คือไม่คิดรายจ่ายจากค่าไฟฟ้า แต่ก็ยังได้กำไรจากการขุดเหรียญน้อย

การเปิดบริการ Masternode ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้กำไรพอสมควร แต่ก็มีค่าใช้จ่าย และความเสียงของราคาที่ผันผวนของเรียญนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการจะเปิด masternode ของเหรียญ XZC ( ZCOIN) หรือที่เรียกกันว่า Znode นั้น เราต้องมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. เหรียญ ZXC จำนวน 1000 เหรียญ โดยที่ 1000 เหรียญนี้จะไม่หายไปไหน เป็นการเอาไปค้ำประกันไว้ใน Wallet ของเรา สามารถถอนนออกมาได้ตลอดถ้ายกเลิกการทำ Znode ปัจุจบันวันที่เขียนบทความนี้ ราคา XZC 1000 เหรียญราคาประมาณ 120000 บาท
  2. ค่าบริการเช่า VPS หรือเช่า Masternode Host ประมาณ 200 บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนที่จะได้รับต่อเดือนว่าคุ้มกับการลงทุนไหม กรณี XZC

จากรูปด้านบนสรุปคร่าวๆ ว่า

1.ใช้เงินลงทุน $3,395 ประมาณ 105,000 บาท เป็นเงินฝากคงที่ 1000 xzc
2.ได้กำไร 15.45% ต่อปี โดยคิดจาก 2362 วัน คือเวลาอายุของเหรียญ XZC

ภายใน 1 ปีจะได้กำไร เงิน (15105,000)/100 = 15,750 บาท

ค่าเชาโฮส 1 ปี 12200=2400 บาท เหลือกำไร ประมาณ 15,550 บาท

สรุปคือ เอาเเงิน 105,000 บาทฝากไว้ 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 15,550 บาท โดยคิดที่ราคาของเหรียญปัจจุบันแบบคงที่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นไปตามสูตรที่คิด ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างเข่นจำนวน Znode ที่เพิ่มขึ่นส่วนแบ่งก็ลดลงตามสัดส่วน ถ้าราคาเหรียญสูงขึ้นหรือลดลง ก็มีผลกับรายได้ เมื่อเปิดครบ 1 ปี จากเงิน ประมาณ 1 แสนบาท อาจะมีถึง 2 แสนบาท หรืออาจจะลดลงเหลือ 2 หมื่นบาทจาก 1 แสนบาทก็ได้ การลงทุนมีความเสี่ยง

ดังนั้นควรศึกษาก่อน และลงทุนกับ เหรียญที่เกิดใหม่ๆ จะดีกว่า โดยพิจารณาเหรียญนั้นๆว่าอนาคตจะเป็นแบบใด แล้วจึงเลือกเหรียญมาทำ Masternode บางเหรียญใช้เหรียญค้ำฝากไว้ ไม่มาก แค่หลักพน หลักหมื่นก็ได้ผลตอบแทน เกิน 50 % ของทุนที่ลงไปก็มี

ตอนหน้าจะมาเขียนวิธีการหาเหรียญมาทำ masternode ว่าเหรียญไหนจะคุ้ม และวิธีเลือกตลาดแลกเปลี่ยนการสมัคร การซื้อขาย และการเช่า VPS และ masternodehost
โปรดติดตาม…