ZCORE Masternode Reward

รายได้จากการทำ ZCORE Masternode หรือการทำ masternode ของเเหรียญ ZCR นั้นจะได้รายได้วันละ 10 ZCR โดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ZCR และต้องใช้เงินค้ำประกัน Node เท่ากับ 5000 ZCR โดนราคาของเหรียญ ZCR ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1 บาท และเหรียญ ZCR อยู่อันดับที่ 1048 ของเหรียญ Crypto ทั้งหมดในปัจจุบัน

สรุปง่ายๆ คือฝากเงิน 5000 บาท ได้ดอกเยี้ยเดือนละ 300 บาท คิดในราคาเหรียญคงที่นะ มากน้อยขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของราคาเหรียญ และปัจจัยอื่นๆ

การลงทุนมีความเสี่ยง