LoRa Wan by CAT ระบบล่ม

หากใครใช้ LoRa WAN ของ กสท. หรือ cat จะพบว่าระบบล่มใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. เวลาประมาณ 16.30น. ได้มีการโทรสอบถามไปยังเจ้าที่ของ กสท. ที่ดูแลระบบ LoRa ได้รับคำตอบว่า ระบบserver portal ล่มกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ ซึ่งในขณะนี้เวลาที่เจียนบทความนี้ วันที่ 30 ส.ค. เวลาประมาณ 14.00น. ระบบ LoRa wan by cat ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้