รับคะแนน Microsoft Rewards จากการใช้งาน Mocrosoft Edge

คุณสามารถสะสมคะแนน Microsoft Rewards และรับรางวัลมากมาย เช่น บัตรกํานัล ภาพยนตร์ เกม การบริจาคเพื่อการกุศล และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณอยู่เสมอ และคุณจะได้รับคะแนนจากการทําสิ่งที่คุณทําอยู่แล้ว ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถรับคะแนน Microsoft Rewards ได้

  • ค้นหาด้วย Bing (เพิ่มระดับได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาด้วย Bing บน Microsoft Edge)
  • ค้นหาเว็บผ่านช่องค้นหาบนทาสก์บาร์บนอุปกรณ์ Windows 10/11 ของคุณ
  • ซื้อสิ่งต่างๆ จาก Microsoft Store ทางออนไลน์ (จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ บน Xbox One ในแอป Microsoft Store บนอุปกรณ์ Windows 10/11 หรือ Windows 8.1 ของคุณ หรือผ่านทางเว็บ) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เลือกซื้อและรับคะแนน Microsoft Rewards
  • ใช้ Cortana เพื่อค้นหาด้วย Bing*
  • สํารวจหน้ารายได้และหน้าแบ่งคะแนน โอกาสในการรับคะแนนเช่นการทําแบบทดสอบหรือเล่นเกมเรื่องไม่สําคัญจะได้รับการอัปเดตทุกวันดังนั้นเช็คอินบ่อยๆ!
  • เล่นเกมที่เลือกหรือทําเควสที่เลือกให้สําเร็จบน Xbox One เปิดแอป Rewards เพื่อเริ่มต้นใช้งาน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ รับรางวัลบน Xbox

เมื่อต้องการรับคะแนนโดยการค้นหาด้วย Bing บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ตั้งค่า Bing เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ ใช้แอป Bing หรือใช้แอป Microsoft Launcher สําหรับ Android หรือรับคะแนนมากขึ้นด้วยแอป Microsoft Edge
คะแนน Microsoft Rewards ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 5,000 คะแนนในการแลกของมีค่า $ 5
คะแนน Microsoft Rewards จะหมดอายุหากไม่มีกิจกรรมการหารายได้ภายใน 18 เดือน