ไฟล์ m3u8 คืออะไร ใช้ทำอะไร ?

ไฟล์ M3U8 เป็นรูปแบบของไฟล์ Playlist ที่ใช้ในการกำหนดลำดับการเล่นไฟล์วิดีโอหรือเสียงในรูปแบบ HTTP Live Streaming (HLS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดสื่อบนอินเทอร์เน็ต.

ไฟล์ M3U8 ประกอบไปด้วยรายการของ URL ที่ชี้ไปที่ไฟล์สื่อต่าง ๆ ที่เรียกว่า “สตรีม” หรือ “ชุดสตรีม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอหรือเสียงที่ถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ทำให้เกิดการสตรีมแบบแข็งตัว.

การใช้งานที่พบบ่อยสำหรับไฟล์ M3U8 คือในการสตรีมวิดีโอออนไลน์หรือเสียงจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี HLS เพื่อให้ผู้ชมหรือผู้ฟังสามารถดูหรือฟังได้ตลอดเวลาที่มีการถ่ายทอดสดหรืออัพเดตข้อมูล.

ไฟล์ M3U8 มีโค้ดที่เป็นข้อความธรรมดาและสามารถดูได้โดยใช้ตัวอักษรหรือโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ข้อความได้, เช่น Notepad หรือ TextEdit.

ตัวอย่างโค้ด M3U8 อาจมีลักษณะประมาณนี้:

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=800000,RESOLUTION=640x360
http://example.com/stream1.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1400000,RESOLUTION=1280x720
http://example.com/stream2.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=3200000,RESOLUTION=1920x1080
http://example.com/stream3.m3u8

ในตัวอย่างนี้:

  • #EXTM3U คือหัวข้อเริ่มต้นของไฟล์ M3U8.
  • #EXT-X-VERSION:3 ระบุเวอร์ชันของ HLS.
  • #EXT-X-STREAM-INF ระบุคุณสมบัติของสตรีม เช่น BANDWIDTH และ RESOLUTION.
  • รายการ URL ถัดจาก #EXT-X-STREAM-INF คือลิงก์ที่ชี้ไปยังไฟล์ M3U8 ของแต่ละสตรีม.

โค้ดนี้บอกให้เล่นสตรีมทั้ง 3 ระดับความละเอียดที่กำหนดไว้.