งานเข้า Yahoo! ล่มทั่วโลก

ตลอดวันนี้ที้งวัน 5 ก.ย. 2562 ผู้ใช้งานอินเตอร์เนตเกือบทั่วโลกไม่สามารถเข้าหน้าเว็บ Yahoo ได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบอีเมลของตัวเองที่ใช้บริการของ Yahoo ได้ ซึ่งทาง Yahoo ไม่ได้ออกมาแถลงถึงสาเหตุดังกล่าวที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซด์ YAHOO ได้ หรือทางบางพื้นที่ใช้งานได้แต่ก็ช้ามากในการโหลดหน้าเว็บ Yahoo

ซึ่งจากการตรจสอบจากเว็บไซด์ https://outage.report/yahoo-mail
พบว่า ระบบการบริการของ Yahoo เมื่อเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นั้น ระบบล่มดังนี้
Email down – 56%
Website down – 14%
Everything is down – 12%
Email reading issues – 5%
Mobile app not working – 5%
Can’t login – 5%
Email sending issues – 2%