iPhone 14 เครื่องเปล่าราคาเท่าไร?

ราคา iPhone 14 เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา หรือไม่รวมโปรโมชันจากทางค่ายโทรศัพท์มือถือ
iPhone 14 128GB ราคา 32,900 บาท
iPhone 14 256GB ราคา 36,900 บาท
iPhone 14 512GB ราคา 45,900 บาท
iPhone 14 Plus 128GB ราคา 37,900 บาท
iPhone 14 Plus 256GB ราคา 41,900 บาท
iPhone 14 Plus 512GB ราคา 50,900 บาท
iPhone 14 Pro 128GB ราคา 41,900 บาท
iPhone 14 Pro 256GB ราคา 45,900 บาท
iPhone 14 Pro 512GB ราคา 54,900 บาท
iPhone 14 Pro 1TB ราคา 63,900 บาท
iPhone 14 Pro Max 128GB ราคา 44,900 บาท
iPhone 14 Pro Max 256GB ราคา 48,900 บาท
iPhone 14 Pro Max 512GB ราคา 57,900 บาท
iPhone 14 Pro Max 1TB ราคา 66,900 บาท