อาการโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน

8 อาการโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน ที่พบมีดังนี้

1.อาการไอ 54 %

2.เจ็บคอ 37 %

3.มีไข้ 29 %

4.ปวดกล้ามเนื้อ 15 %

5.มีน้ำมูก 12 %

6.ปวดศีรษะ 10 %

7.หายใจลำบาก 5 %

8.ได้กลิ่นลดลงมีเพียง 2 %

อาการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 “สายพันธุ์โอไมครอน” จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งต่างประเทศ และในประเทศขณะนี้ เบื้องต้นอาการไม่แตกต่างจากอาการโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือ มีไข้ เจ็บคอ และไอแห้ง ๆ เกือบทุกประเทศรายงานตรงกันว่า ความรุนแรงไม่มากเท่าเดลตา หลายประเทศบอกว่า รุนแรงน้อยกว่าเดลตาพอสมควร พบบางรายมีอาการปอดอักเสบ แต่ไม่มากนัก สำหรับการรักษาในประเทศไทย ให้ยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” (Favipiravir) ภายใน 3 วัน (24-72 ชั่วโมง) พบว่า ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และหายเป็นปกติ