สถานีเรดาร์ตรวจอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

radar

ปัจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดย Product ที่ใช้คือ CAPPI มีสถานีเรดาร์ดังนี้

1.สถานีเรดาร์ฝนหลวง อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
2.สถานีเรดาร์ฝนหลวง ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
3.สถานีเรดาร์ฝนหลวง พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
4.สถานีเรดาร์ฝนหลวง สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
5.สถานีเรดาร์ฝนหลวง พนม อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
6.สถานีเรดาร์ฝนหลวง ร้องกวาง (เคลื่อนที่) อ.ร้องกวาง จ.แพร่
7.สถานีเรดาร์ฝนหลวง บ้านผือ (เคลื่อนที่) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
8.สถานีเรดาร์ฝนหลวงราษีไศล (เคลื่อนที่) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
9.สถานีเรดาร์ฝนหลวง ปะทิว (เคลื่อนที่) อ.ปะทิว จ.ชุมพร
10.สถานีเรดาร์ฝนหลวงสิงหนคร (เคลื่อนที่) อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โดยสามารถดูภาพผลการตรวจเรดาร์ได้ที่ https://www.royalrain.go.th/royalrain/sct_Radar.aspx