คุมเข้มโควิดสายพันธุ์ XBB

กรมควบคุมโรค สั่งคุมเข้มสนามบิน ยกระดับเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ XBB หลังฮ่องกงตรวจพบสายพันธุ์ใหม่ 3 ราย เป็นผู้เดินทางจากประเทศไทย พร้อมประสานสอบสวนที่มาของโรค

โควิดสายพันธุ์ย่อย XBB เป็นสายพันธุ์ย่อยในกลุ่มไวรัสสายพันธุ์หลัก Omicron กลายพันธุ์มาจาก BA.2 ระบาดในหลายประเทศแล้ว