จันทรุปราคาเต็มดวงในคืนวันลอยกระทง

ในคืนวันลอยกระทงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จะมีจันทรุปราคา หรือราหูอมจันทร์ สามารถมองเห็นได้จากส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วยหากพลาดจะไม่ได้เห็นจนถึงปี 2568 บางประเทศจะเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดง จันทรุปราคาเต็มดวงนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าพระจันทร์สีเลือด ซึ่งเป็นครั้งที่สามในปี 2565 และจะใช้เวลา 85 นาทีหากคุณไม่ดูในครั้งนี้ จันทรุปราคาครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในปี 2568 หรืออีก 3 ปี

จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อเงาของโลกปิดกั้นแสงแดดส่วนใหญ่ที่กระทบดวงจันทร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางสี่เท่าของดวงจันทร์ แสงบางส่วนจึงสามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศของโลกไปถึงดวงจันทร์ได้ ปรากฏการณ์นี้ทำให้แสงสีน้ำเงินถูกกรองออก จนกว่าเราจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงดั่งเลือด

สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุ จันทรุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นระหว่างเวลา 15.02 – 20.56 น. ในประเทศไทย ดวงจันทร์จะปรากฎเหนือขอบฟ้าตะวันออก เวลา 17.44 น. ดังนั้นจึงไม่สามารถสังเกตระยะแรกของปรากฏการณ์นี้ได้ และจะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้น ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงพอดี มองด้วยตาเปล่าได้ทุกภูมิภาคของไทย ตั้งแต่ 17.44 น. เป็นต้นไป

ช่วงที่คราสเต็มดวง ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีเลือด จะเกิดขึ้นถึงเวลา 18.41 น. รวมระยะเวลา 57 นาที