Google Wallet คืออะไร ใช้งานยังไง ?

Google Wallet เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงบัตรสำหรับชำระเงิน บัตรผ่าน ตั๋ว กุญแจ หรือบัตรประจำตัวที่คุณเลือกเก็บไว้ในแอปได้อย่างรวดเร็ว


Google Wallet ให้คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย แตะเพื่อจ่ายได้ทุกที่ที่รับ Google Pay ไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบิน ดูหนัง หรือเรื่องอื่นๆ ก็จัดการง่ายได้ด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ไม่ว่าคุณจะไปไหน ปกป้องทุกอย่างที่สำคัญได้ในที่เดียว

กูเกิลระบุว่า ณ ตอนนี้ Google Wallet จะสามารถผูกกับบัตรเครดิตได้จาก 2 ธนาคารเท่านั้น คือธนาคารกรุงเทพ (BBL) และกรุงไทย (KTC) โดยใช้ได้ทั้งบัตร Visa และ Mastercard และในเร็ว ๆ นี้ จะรองรับบัตรทรูมันนี (TrueMoney Mastercard) ด้วย

การใช้งานจะใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน Android รุ่นที่มี NFC ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ และผู้ที่มีบัตรเครดิตที่รองรับสามารถผูกบัตรเข้าไป เพื่อใช้สมาร์ทโฟนในการแตะจ่ายแบบไร้สัมผัสได้ทันที

นอกจากการบันทึกและเข้าถึงบัตรชำระเงินแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มบอร์ดดิ้งพาสของสายการบินแอร์เอเชียลงใน Google Wallet ซึ่งจะทำให้ได้รับการแจ้งหากเวลาออกเดินทางและประตูขึ้นเครื่องมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถผ่านประตูขึ้นเครื่องที่สนามบินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแตะเพื่อจ่ายได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ Google Wallet ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้บัตรจริง