เว็บไซด์กรมอุตุนิยมวิทยาขัดข้อง

วันนี้ 1 มิ.ย. 2566 เว็บไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th แจ้งข้อความหน้าเว็บขัดข้อง โดยเริ่มขัดข้องตั้งแต่เวลาสายๆ ของวันนี้ โดยขณะรายงานนี้เป็นเวลา 13.40 น. ทางเว็บไซด์ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ โดยยังไม่ทราบสาเหตุของการขัดข้องในครั้งนี้

ล่าสุด 3 มิ.ย. 66 กลับมาใช้งานได้แล้ว