นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยนโยบายนี้จะเริ่มดำเนินการทันทีที่รัฐบาลใหม่เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคม 2566

เงื่อนไขในการได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีดังนี้

  • ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประชาชนเลข 13 หลัก
  • มีอายุการใช้งาน 6 เดือน
  • ซื้อได้ทุกอย่าง ยกเว้นสินค้าอบายมุข
  • ซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้
  • ใช้จ่ายได้กับร้านค้าชุมชนใกล้บ้าน 4 กม. จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ปรับเปลี่ยนได้)
  • ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

หากประชาชนเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชัน สามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้จ่ายได้เช่นกัน ร้านค้าสามารถนำเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินบาทกับธนาคารในโครงการในภายหลัง

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของประชาชนประมาณ 5.6 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ยังมีข้อกังวลบางประการ เช่น ปัญหาการทุจริต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่จะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถบรรลุเป้าหมายได้