12 กันยายน 2565 เป็น วันเฉลิมฉลองชามตราไก่จากลำปาง 

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่ google doodle ยกย่อง 12 กันยายน 2565 เป็น วันเฉลิมฉลองชามตราไก่จากลำปาง ชามตราไก่จากลำปางเป็นชามที่เหมาะสมกับการใช้ตะเกียบพุ้ย ชามไก่ มี 4 ขนาด คือ ขนาดปากกว้าง 5 นิ้ว (เสี่ยวเต้า) 6 นิ้ว (ตั่วเต้า) 7 นิ้ว (ยี่ไห้) และ 8 นิ้ว (เต๋งไห้) โดยชามขนาด 5-6 นิ้ว สาห

ดูข้อมูลเพิ่มเติม