iPhone อาจกด 911 โดยอัตโนมัติหากตรวจพบรถชนด้วยเทคโนโลยีใหม่ในปีหน้า

Apple อาจพร้อมที่จะขยายการตรวจจับการตกที่เป็นที่นิยมด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากในขอบเขต: การตรวจจับการชน ตามที่วอลล์สตรีทเจอร์นัลบริษัท เทคโนโลยีอาจเพิ่มคุณสมบัตินี้ลงในiPhoneและApple Watchเริ่มต้นในปีหน้า ผู้คนอาจตั้งค่าความสามารถของอุปกรณ์ให้เรียกเลขหมาย 911 โดยอัตโนมัติเมื่อระบบตรวจพบรถชน คุณส

ดูข้อมูลเพิ่มเติม