Google เพิ่มทักษะภาษา AI ให้กับหุ่นยนต์ผู้ช่วยของ Alphabet เพื่อให้เข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ้น

Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กําลังรวบรวมโครงการวิจัยหุ่นยนต์และความเข้าใจภาษา AI เพื่อพยายามสร้าง "หุ่นยนต์ผู้ช่วย" ที่สามารถเข้าใจคําสั่งภาษาธรรมชาติได้ ตั้งแต่ปี 2019 อัลฟาเบทได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทํางานง่ายๆ เช่น การดึงเครื่องดื่มและทําความสะอาดพื้นผิว แต่ตอนนี้ได้รับการอัพเกรด: ค

ดูข้อมูลเพิ่มเติม