กรรมการผู้จัดการของ AstraZeneca Thailand ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนชาวไทย

กรรมการผู้จัดการของ AstraZeneca Thailand ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนชาวไทยในวันนี้ ในนั้น เขาได้ให้ภาพรวมคร่าวๆ ของกระบวนการผลิต ความพยายามในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม และคำพูดให้กำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย James Teague เปิดจดหมายของเขาโดยยอมรับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการเผชิญกับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม