Bitcoin อาจถึงระดับต่ําสุดที่ไม่คาดคิดทําให้เกิดความเสียหายต่อตลาดมากขึ้น

มูลค่าที่ลดลงของสกุลเงินดิจิทัลกําลังทําให้ชุมชนการลงทุนทั้งหมดหวาดกลัว การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ on-chain แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ได้ลดลงต่ํากว่าราคาที่คาดการณ์ไว้อีกครั้งซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหมีอาจอยู่ในช่วงตกต่ํา รายงานชี้ให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคริปโตโดยรวมเพิ่งลดลงเหลือ 1 ล้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม