ราคา Bitcoin รวมตัวเหนือแนวรับ $25,500 BTC อาจเริ่มเพิ่มขึ้นใหม่หากอยู่เหนือ SMA รายชั่วโมง 100 และ 26,150 ดอลลาร์

Bitcoin กําลังเคลื่อนตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ จากโซนแนวรับ $25,500ราคาซื้อขายต่ํากว่า $26,000 และค่าเฉลี่…

Bitcoin อาจถึงระดับต่ําสุดที่ไม่คาดคิดทําให้เกิดความเสียหายต่อตลาดมากขึ้น

มูลค่าที่ลดลงของสกุลเงินดิจิทัลกําลังทําให้ชุมชนการลงทุนทั้งหมดหวาดกลัว การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยว…