จอภาพ Xeneon Flex แบบโค้งงอได้ของ Corsair จะมีราคา $ 1999 เริ่มสั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม

จอภาพสําหรับเล่นเกมที่ยืดหยุ่นของ Corsair ที่คาดว่าจะสูง Xeneon Flex ในที่สุดก็มีราคาและวันที่วางจํา…