Twitter วางแผนที่จะสร้างโคลน OnlyFans แต่มีรายงานว่าปัญหา CSAM ทําให้แผนหยุดชะงัก

Twitter กล่าวถึงการสร้างโคลน OnlyFans เพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ที่แพร่หลายบนแพลตฟอร์มมาหลายปีแล้ว แต่การไม่สามารถตรวจจับและลบเนื้อหาทางเพศที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้แนวคิดดังกล่าวหยุดชะงักตามการสอบสวนของ Verge ทีม Twitter รวมตัวกันเพื่อค้นหาว่าบริษัทสามารถถอนการเคลื่อนไ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม