Deep Fusion คืออะไรและทำงานอย่างไร

เทคโนโลยี Deep Fusion ของ Apple ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ดีขึ้นเมื่อคุณใช้สมาร์ทโฟน iPhone 11 ซีรี่ส์ Deep Fusion คืออะไร Deep Fusion  เป็นระบบประมวลผลภาพใหม่ที่เปิดใช้งานโดย Neural Engine ของ A13 Bionic Deep Fusion ใช้การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในการประมวลผลภา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม