NVIDIA ซื้อบริษัททําแผนที่รถยนต์อัตโนมัติ DeepMap

Nvidia ซื้อบริษัท ที่ทําเทคโนโลยีการทําแผนที่ความละเอียดสูงสําหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง "DeepMap" DeepMap ให้แผนที่ที่มีความแม่นยําสูง NVIDIA ชี้ให้เห็นว่าแผนที่ที่ถูกต้องภายในไม่กี่เมตรนั้นเหมาะสําหรับทิศทาง GPS แบบเลี้ยวต่อเลี้ยว แต่ยานพาหนะอัตโนมัติต้องการความแม่นยํามากขึ้น NVIDIA วางแ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม