ผู้ใช้ Twitter โหวตให้ Elon Musk ก้าวลงจากตําแหน่งซีอีโอ

ผู้ใช้ Twitter Inc. โหวตให้ Elon Musk ก้าวลงจากตําแหน่งหัวหน้าแพลตฟอร์มโซเชียลในการสํารวจความคิดเห็นที่ผู้ประกอบการมหาเศรษฐีกล่าวว่าเขาจะเคารพซึ่งอาจทําให้ บริษัท ปราศจากความเป็นผู้นําระดับสูง