สหรัฐอเมริกาจะเปิดตัวโปรแกรมการให้คะแนน ‘การติดฉลาก’ สําหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปี 2023

ฝ่ายบริหารของ Biden กล่าวว่าจะเปิดตัวโปรแกรมการติดฉลากความปลอดภัยทางไซเบอร์สําหรับอุปกรณ์ Internet o…