เคล็ดลับ Fix IP Anywhere

ปัจจุบัน Internet ที่ใช้งานกันตามบ้านทั่วไปความเร็วสูงกว่าเมื่อก่อนมาก และเป็นการใช้การสื่อสารข้อมูลด้วย Fiber Optic ความเร็วอินเตอร์เนตแบบต่ำสุด ราคา 500 กว่าบาทอย่างน้อก็มีความเร็ว 50/20 Mbps. กล่าวคือความเร็วการดาวน์โหลด 50 Mbps. และความเร็วอัพโหลด 20 Mbps. เป้นอย่างต่ำ ซึ่งความเร็วขนาดนี้สามารถ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม