Dr. Gladys West หญิงผิวดำผู้คิดค้น GPS ได้รับเกียรติจากกองทัพอากาศสหรัฐฯที่ The Pentagon

คุณรู้หรือไม่ว่าผู้หญิงผิวดำจากเวอร์จิเนียเป็นเครื่องมือในการสร้างความสะดวกสบายที่เราใช้ทุกวันและแทบ…