Google Maps เพิ่มการแจ้งเตือนภัยพิบัติหลังจากเปิดตัวแอป Apple Maps

การแจ้งเตือน SOS ของ Google ให้ข้อมูลเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับภัยพิบัติแล้วรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญและการอัปเดตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แต่การอัปเดตใหม่นี้จะมอบบัตรเตือนพิเศษให้คุณโดยอัตโนมัติบนหน้าจอแผนที่เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับที่ตั้งของภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือล่าสุด ในกรณีของพายุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม