Google ถอน Play Music เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับเพลง YouTube

 Google จะติดตั้งเพลง YouTube ล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน Android 9 และ Android 10 แทน Google Play Music อันที่จริงแล้วยักษ์ใหญ่อเมริกันตั้งใจที่จะเข้าร่วมใน Spotify และ Apple Music อื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับพลังของ YouTube ในการบรรลุเป้าหมายนี้ คล้ายกับกลยุทธ์ของ Apple โดยปกติจะติดตั้ง Apple Music บนอุปกรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม