IP65 คืออะไร?

ได้มีโอกาสซื้อลำโพงบลูทูธ จากเว็บไซด์ Lazada เห็นมีเขียนคุณสมบัติไว้ว่า กันน้ำได้ IP65 เลยสงสัยว่า ล…