หลุดภาพเลย์เอาต์กล้องใน iPhone 13 mini

รูปวาด CAD ที่รั่วไหลออกมาบนเครือข่ายไมโครบล็อกWeibo, การออกแบบของ iPhone 13 mini นั้นเหมือนกับiPhone 12 miniปัจจุบันบันทึกสําหรับคลัสเตอร์กล้องซึ่งอาจอัปเดตเล็กน้อย ดังที่เห็นในภาพเลย์เอาต์กล้องในมินิ iPhone 13 ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่การจัดเรียงกล้องคู่จะเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นตําแหน่งทแยง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม