เปิดใช้งาน HTTPSอัตโนมัติด้วย Certbot ใช้ SSL ของ Let’s Encrypt

บทความนี้สำหรับ Apache บน CentOS 6 วิธีติดตั้ง wget https://dl.eff.org/certbot-auto sudo mv certbot-auto / usr / local / bin / certbot-auto sudo chown root / usr / local / bin / certbot-auto sudo chmod 0755 / usr / local / bin / certbot-auto เริ่ม Certbot มีปลั๊กอิน Apache ซึ่งได้รับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม