แฮกเกอร์อาจใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของ IOS

Apple ได้เปิดตัวการอัปเดตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยบนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ Mac ซึ่งกล่าวว่าแฮกเกอร์อาจ "ใช้ประโยชน์อย่างแข็งขัน" บริษัท เทคโนโลยีกล่าวว่าซอฟต์แวร์ใหม่ "ให้การอัปเดตความปลอดภัยที่สําคัญและแนะนําสําหรับผู้ใช้ทุกคน" ข้อบกพร่องดังกล่าวอาจทําให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมอุปกร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม