NASA เปิดตัวเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อจับตาดูมลพิษ

นาซาได้เปิดตัวเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในวงโคจรแบบหมุนคงที่รอบโลก เครื่องมือนี…