Nicehash ยื่นคำร้องคัดค้านMicrosoft ให้ยกเลิกมองโปรแกรมขุดเหรียญเป็นมัลแวร์

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การขุดเหรียญที่ถูกกฎหมายหลายตัวถูกระบุว่าเป็นมัลแวร์อย่างไม่ถูกต้องโดยโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของระบบปฏิบัติการ Windows ใครได้รับผลกระทบ มีผู้ใช้ซอฟต์แวร์การขุดมากกว่า3 ล้านคนผู้มาใหม่หลายล้านคนที่มีศักยภาพในเทคโนโลยีที่ถูกผลักดันให้ออกไปจากนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติของ Microsoft

ดูข้อมูลเพิ่มเติม