Game Pubg lite ปิดบริการ

ประกาศปิดให้บริการเกม PUBG LITE ถึงผู้เล่น PUBG LITE ทุกคนทางทีมงานรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จำเป็…