Raspberry Pi 4 คืออะไร?

Raspberry Pi 4 เป็นเวอร์ชันล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จในโครงการด้าน…