วิธี FIX IP สำหรับทำ Server ที่บ้าน

เนื่องจากผมต้องการตั้ง Server เองที่บ้าน โดยใช้ PC ธรรมดาทำเป็น Server แต่เนื่องจาก internet ของผมใช้ของ true online ความเร็ว 50/20 M ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการทำ server แต่เนื่องจากตอนนี้ IP Address ที่ได้จาก true online ไม่ใช่ IP ( Plublic IP) จริง และ Ip Address ก็เปลี่ยนตลอดทุก 24 ชั่วโมง ดังนั้นจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม