กล่อง Google TV เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ททีวีที่พัฒนาโดย Google ใช้ระบบปฏิบัติการAndroid

กล่อง Google TV เป็นผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ใหม่ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนโทรทัศน์ของตน แพลตฟอ…