Starlink Premium แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดาวเทียมตัวใหม่จาก SpaceX

Elon Musk เผยแพ็กเกจ Starlink ใหม่ผ่าน Twitter โดยมีชื่อว่า Starlink Premium อินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูง ซึ่งมาพร้อมเสารับสัญญาณแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ใช้ความเร็วโหลดได้ระหว่าง 150 - 500 Mbps (จากเดิม 50 - 250 Mbps) กับความเร็วอับโหลดที่ 20 - 40 Mbps (จากเดิม 10 - 20 Mbps) และมีค่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม