Tesla AI Day

งาน Tesla AI Day ของเทสลา?

Tesla AI Day เป็นงานประจําปีของ Tesla ที่บริษัทเปิดเผยโครงการที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดและแสดงเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัท งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน และคาดว่าจะมีการถ่ายทอดสดทั้งบนเว็บไซต์ Tesla และบน YouTube งานนี้คล้ายกับงานประจําปีของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆ เช่น งาน Far Out ของ Apple ที่จั

ดูข้อมูลเพิ่มเติม