งาน Tesla AI Day ของเทสลา?

Tesla AI Day เป็นงานประจําปีของ Tesla ที่บริษัทเปิดเผยโครงการที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดและแสดงเทคโนโลยีล่า…