Google ซื้อสตาร์ทอัพอวตาร AI เพื่อรับมือกับ TikTok

Google ได้เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพอย่างเงียบ ๆ ซึ่งกําลังดําเนินการใช้ AI เพื่อสร้างอวตารสําหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียและแบรนด์ต่างๆ …