Tim Draper ทำนายว่า bitcoin จะมีมูลค่าถึง $ 250,000 สำหรับปี 2565

Tim Draper นักลงทุนอิสระ ถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของ BTC และสถานที่ที่มีการประเมินมูลค่า เขาตอบว่าเทคโนโลยีใหม่มักจะผ่านช่วงเวลาของการพูดเกินจริงซึ่งผู้คนให้ความสนใจกับแนวโน้มใหม่และน่าสนใจ เขาเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ของราคา Bitcoin ในการเคลื่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม