ผู้ใช้ Twitter โหวตให้ Elon Musk ก้าวลงจากตําแหน่งซีอีโอ

ผู้ใช้ Twitter Inc. โหวตให้ Elon Musk ก้าวลงจากตําแหน่งหัวหน้าแพลตฟอร์มโซเชียลในการสํารวจความคิดเห็นที่ผู้ประกอบการมหาเศรษฐีกล่าวว่าเขาจะเคารพซึ่งอาจทําให้ บริษัท ปราศจากความเป็นผู้นําระดับสูง

Twitter วางแผนที่จะสร้างโคลน OnlyFans แต่มีรายงานว่าปัญหา CSAM ทําให้แผนหยุดชะงัก

Twitter กล่าวถึงการสร้างโคลน OnlyFans เพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ที่แพร่หลายบนแพลตฟอร์ม…