การออกแบบใหม่ของ YouTube ทําให้วิดีโอแบบยาว วิดีโอสั้นและวิดีโอถ่ายทอดสดมีแท็บของตัวเองในหน้าช่อง

YouTube กําลังเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อลักษณะที่วิดีโอปรากฏบนแพลตฟอร์มของตน บริษัทประกาศการออ…