บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) คืออะไร

NDID

NDID ย่อมาจาก National Digital ID คือ NDID อ่านว่า N-D-I-D (เอ็น ดี ไอ ดี) ถ้าเป็นบริษัทเราจะเรียกว่า National Digital ID Co., Ltd. หรือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด และเนื่องจากชื่อบริษัทเป็นที่รู้จักเป็นการทั่วไป ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ตั้งชื่อ N-D-I-D (เอ็น ดี ไอ ดี) เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกัน ในการสื่อสารออกไปวงกว้าง เมื่อผู้ใช้ไปสมัครเปิดบริการ NDID Services ยังผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือ Identity Provider (IdP) ก็ให้เป็นอันรู้กันว่ามาสมัครเข้าระบบ NDID (Onboarding NDID with any IdP)

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถใช้ชื่อทางการค้าของตัวเองประกอบกันได้กับชื่อของบริษัทตัวเองเพื่อบ่งบอกถึงบริการที่เกี่ยวกับ NDID ได้เลย ตัวอย่างเช่น Bank Name – NDID Service

NDID คือ ตัวตนของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล ที่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ

การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่าง ๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก การยื่นแบบภาษีออนไลน์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดการกรอกข้อมูลผิดพลาด และไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานต่าง ๆ เพื่อแสดงตัวตน

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ของธนาคาร อยู่ระหว่างการทดสอบภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย